Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

  • 9 Ιανουαρίου 2007

Οι τράπεζες υπενθυμίζουν στους πελάτες τους να χρησιμοποιούν IBAN και BIC από την 1η Ιανουαρίου 2007

Η χρήση ενός κωδικού που προσδιορίζει την τράπεζα (BIC) και ο διεθνής αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) είναι τώρα υποχρεωτική για τις πληρωμές σε ευρώ μέσα στην Ευρώπη.

Οι πελάτες των τραπεζών που κάνουν πληρωμές σε ευρώ (εμβάσματα) από τη χώρα μας, προς δικαιούχους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα αντιμετωπίσουν προβλήματα αν δεν φροντίσουν να γνωρίζουν και να ενημερώνουν την τράπεζά τους για το BIC και το IBAN του δικαιούχου. Αυτό διότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες από την 1η Ιανουαρίου 2007 δεν είναι υποχρεωμένες να δέχονται πληρωμές με ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία του δικαιούχου που αφορούν τον BIC και τον IBAN, η δε έλλειψη των παραπάνω στοιχείων μπορεί να επιφέρει επιπλέον έξοδα για τον εντολέα πελάτη ή ακόμα και να οδηγήσει σε απόρριψη του εμβάσματος...

Περισσότερα

  • 8 Ιανουαρίου 2007

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες παροτρύνουν τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών της ζώνης του ευρώ να εκμεταλλευτούν την ευνοϊκή οικονομική συγκύρια

Η ανάπτυξη στην ζώνη του ευρώ το 2006 ξεπέρασε και τις πλέον αισιόδοξες προβλέψεις σύμφωνα με το εξαμηνιαίο δελτίο οικονομικής συγκυρίας της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας (ΕΤΟ) που δημοσιεύτηκε πριν λίγες ημέρες...

Περισσότερα

  • 18 Δεκεμβρίου 2006

Συστάσεις προς τους κατόχους καρτών για ασφαλείς συναλλαγές

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών με αφορμή την εμφάνιση και κυκλοφορία παραπλανητικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail) ως προς τη χρήση του κωδικού "PIN" στα ATM διευκρινίζει:

  • Επιτυχείς συναλλαγές στα ΑΤΜ γίνονται όταν πληκτρολογείτε αποκλειστικά το σωστό PIN, το οποίο πρέπει να γνωρίζετε μόνο εσείς.

  • Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να κάνετε ανάστροφη πληκτρολόγηση του PIN σας, όπως προτείνεται σε ορισμένα παραπλανητικά ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mail), που διακινούν διάφοροι κακόβουλοι στο Διαδίκτυο. Τα ATM αναγνωρίζουν ως λάθος πληκτρολόγηση, όλους ανεξαιρέτως τους αριθμούς πλην του μοναδικού PIN, που σας δόθηκε από την τράπεζά σας ή επιλέξατε ο ίδιος. Συνεπώς είναι λάθος και η ανάστροφη πληκτρολόγηση του PIN σας...

Περισσότερα

  • 6 Δεκεμβρίου 2006

Δελτίο Τύπου αναφορικά με την αποστολή πλαστών ηλεκτρονικών μηνυμάτων

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, με αφορμή πρόσφατα κρούσματα αποστολής πλαστών ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail) με σκοπό την υποκλοπή προσωπικών δεδομένων χρηστών υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής των τραπεζών, ενημερώνει και συνιστά προς τους χρήστες τα εξής:

  • Αγνοείστε e-mail στα οποία ζητούνται προσωπικά σας στοιχεία (αριθμός λογαριασμού, μυστικοί προσωπικοί κωδικοί, ονοματεπώνυμο κ.α.). Οι Τράπεζες δεν πρόκειται για κανένα λόγο να σας ζητήσουν τα προσωπικά σας στοιχεία μέσω e-mail ή τηλεφώνου και σε καμία περίπτωση δεν ζητούν το μυστικό προσωπικό κωδικό πρόσβασης (password). Για το λόγο αυτό...

Περισσότερα

  • 5 Δεκεμβρίου 2006

2η Ετήσια εσπερίδα Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου και Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Την Παρασκευή, 1η Δεκεμβρίου 2006 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη ετήσια εσπερίδα της Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου και Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς με θέμα:

«Το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της ενιαίας ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς».

Το Σωματείο «Ελληνική Εταιρεία Τραπεζικού Δικαίου και Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς», το οποίο συστήθηκε το 2002, είναι επιστημονικό και έχει ως σκοπό τη μελέτη, καλλιέργεια και έρευνα του τραπεζικού δικαίου και του δικαίου της κεφαλαιαγοράς για την ανάπτυξη των εν λόγω κλάδων του δικαίου, την παρακολούθηση του συναφούς νομοθετικού έργου και την υποβοήθησή του. Μέλη του είναι ακαδημαϊκοί και δικηγόροι που δραστηριοποιούνται στο χρηματοπιστωτικό δίκαιο...

Περισσότερα