Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

  • 5 Δεκεμβρίου 2006

2η Ετήσια εσπερίδα Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου και Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς

Την Παρασκευή, 1η Δεκεμβρίου 2006 πραγματοποιήθηκε η δεύτερη ετήσια εσπερίδα της Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου και Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς με θέμα:

«Το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της ενιαίας ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς».

Το Σωματείο «Ελληνική Εταιρεία Τραπεζικού Δικαίου και Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς», το οποίο συστήθηκε το 2002, είναι επιστημονικό και έχει ως σκοπό τη μελέτη, καλλιέργεια και έρευνα του τραπεζικού δικαίου και του δικαίου της κεφαλαιαγοράς για την ανάπτυξη των εν λόγω κλάδων του δικαίου, την παρακολούθηση του συναφούς νομοθετικού έργου και την υποβοήθησή του. Μέλη του είναι ακαδημαϊκοί και δικηγόροι που δραστηριοποιούνται στο χρηματοπιστωτικό δίκαιο...

Περισσότερα

  • 23 Νοεμβρίου 2006

Δελτίο Τύπου αναφορικά με την έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου από την ΕΕΤ

Η καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος, η διασφάλιση των οικονομικών συναλλαγών και η αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, αποτελούν το αντικείμενο σειράς νομοθετικών ρυθμίσεων και πρόσφατων διοικητικών πράξεων, που σε εφαρμογή διεθνών κανόνων προβλέπουν, μεταξύ άλλων, σειρά υποχρεωτικών διαδικασιών που πρέπει να τηρούν οι τράπεζες σε κάθε συναλλαγή...

Περισσότερα

  • 21 Νοεμβρίου 2006

"Το Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Κεφαλαιαγοράς" Εσπερίδα 1η Δεκεμβρίου 2006

Η Ελληνική Εταιρεία Τραπεζικού Δικαίου και Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς διοργανώνει την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου 2006, ώρα 14:30-21:00 στο ξενοδοχείο King George Palace, την 2η ετήσια εσπερίδα της με θέμα:

"Το Θεσμικό και Κανονιστικό Πλαίσιο της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Κεφαλαιαγοράς"

Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Τραπεζικού Δικαίου και Δικαίου της Κεφαλαιαγοράς...

Περισσότερα

  • 18 Σεπτεμβρίου 2006

Συνεδρίαση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων (Council of Experts) του European Bank Training Network (EBTN) στην Αθήνα

Στις 15 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων (Council of Experts) του European Bank Training Network (EBTN), που είναι ο αρμόδιος φορέας για την ανάπτυξη της τραπεζικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη...

Περισσότερα

  • 20 Ιουνίου 2006

Συνέντευξη Τύπου - Ενημέρωση από τον Γενικό Γραμματέα της ΕET με θέμα: "Επαγγελματική Εκπαίδευση στον Χρηματοπιστωτικό Τομέα: To Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο της ΕΕΤ" 20.06.2006, Αμφιθέατρο του Μεγάρου Καρατζά

Σε Συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 20 Ιουνίου 2006, ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) κ. Χρήστος Γκόρτσος, παρουσίασε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ελληνικού Τραπεζικού Ινστιτούτου (ΕΤΙ)...

Περισσότερα