Γραφείο Τύπου / Δελτία Τύπου

  • 18 Απριλίου 2007

Διοργάνωση θεματικής έκθεσης για τα Στεγαστικά Δάνεια

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών διοργανώνει από 7 έως και 9 Μαΐου θεματική έκθεση για το «Στεγαστικό Δάνειο» στο Μετρό της πλατείας Συντάγματος.

 

Οι 16 μεγαλύτερες τράπεζες της Ελλάδας συγκεντρώνονται για πρώτη φορά στον ίδιο, ιδιαίτερα δημοφιλή και λειτουργικό χώρο πολλαπλών χρήσεων του Μετρό στην πλατεία Συντάγματος, έτοιμες να παράσχουν χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές για την επιλογή του κατάλληλου στεγαστικού δανείου.

Περισσότερα

  • 28 Μαρτίου 2007

Δομημένα Ομόλογα

Αναφορικά με τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών για το ρόλο τραπεζών-μελών της στη διακίνηση των «δομημένων ομολόγων», η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ανακοινώνει τα ακόλουθα:

  1. Η έκδοση δομημένων ομολόγων είναι μια διεθνής πρακτική στην οποία έχει προσφύγει το Δημόσιο αρκετών χωρών (π.χ. Ιταλία, Αυστρία, Γερμανία, Γαλλία), αλλά και διεθνείς φορείς (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) για την άντληση δανειακών κεφαλαίων μακροχρόνιας διάρκειας.

Περισσότερα

  • 27 Μαρτίου 2007

Η ΕΕΤ χορηγός εκδήλωσης για τα πενήντα χρόνια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Η Ελληνική Ενωση Τραπεζών είναι ο χορηγός εκδήλωσης με θέμα: «Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τα ιδρυτικά της μέλη πενήντα χρόνια μετά». Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από την Ελληνική Πανεπιστημιακή Ενωση Ευρωπαϊκών Σπουδών, το Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών και το Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών και Ερευνών.

Περισσότερα

  • 28 Φεβρουαρίου 2007

Κώδικας Δεοντολογίας που υιοθέτησε η ΕΕΤ για τη διαφημιστική προβολή χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από πιστωτικά ιδρύματα

Στις 12 Μαρτίου 2007 τίθεται σε ισχύ ο Κώδικας Δεοντολογίας που υιοθέτησε η Ελληνική Ένωση Τραπεζών για τη διαφημιστική προβολή χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από πιστωτικά ιδρύματα. Ο Κώδικας υιοθετήθηκε με γνώμονα τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών κατά την προώθηση της διαφημιστικής προβολής προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρουν οι τράπεζες-μέλη της...

Περισσότερα

  • 26 Φεβρουαρίου 2007

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών διοργανώνει επιχειρηματικά συνέδρια για την κοινωνική οικονομία στην Ελλάδα

«Η πρόσβαση των παλιννοστούντων στην τραπεζική χρηματοδότηση» και «Η πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρία στην τραπεζική χρηματοδότηση» αποτελούν τα θέματα δύο συνεδρίων που διοργανώνει η Ελληνική Ένωση Τραπεζών...

Περισσότερα