Γραφείο Τύπου / Aρθρα και συνεντεύξεις

  • 8 Φεβρουαρίου 2007

"Οι Ελληνικές Επιχειρήσεις συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας Το τραπεζικό σύστημα της χώρας μας αρωγός της προσπάθειάς τους"

Άρθρο του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
στο περιοδικό "Ανάπτυξη" (τεύχος 2-Φεβρουάριος 2007)

  • 4 Φεβρουαρίου 2007

"Ερχονται καταιγιστικές αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών"

Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
στον Γιάννη Παπαδογιάννη (Εφημερίδα "Οικονομική Καθημερινή", Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2007)

  • 15 Δεκεμβρίου 2006

"Το διεθνές και ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο της κεφαλαιακής επάρκειας"

Άρθρο του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
στο Περιοδικό "Οικονομική Επιθεώρηση" (τεύχος Δεκεμβρίου 2006)

  • 26 Νοεμβρίου 2006

"Από την πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη θα εξαρτάται και η δανειακή του επιβάρυνση"

Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
στη Λίλυ Σπυροπούλου (Εφημερίδα "Κέρδος", Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2006)

  • 29 Ιουλίου 2006

"Ο δανεισμός δεν αποτελεί υποκατάστατο του εισοδήματος"

Συνέντευξη του Γενικού Γραμματέα της ΕΕΤ κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
στην Έφη Καραγιώργου (Εφημερίδα "Έθνος", Σάββατο 29 Ιουλίου 2006)