Γραφείο Τύπου / Επικοινωνήστε μαζί μας


Τομέας Επικοινωνιακής Δραστηριότητας

Τηλ.: 210 3386548 (μόνο για δημοσιογράφους)
Fax: 210 3386568
e-mail: pressoffice@hba.gr
Φόρμα Επικοινωνίας