Εκδηλώσεις - Ομιλίες

 • Παρουσίαση του Γενικού Γραμματέα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
  κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου για την εφαρμογή της CRD IV και του CRR στις ΑΕΠΕΥ

  Ελληνική Ένωση Τραπεζών

 • Εισήγηση του Γενικού Γραμματέα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
  κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου στο
  AEDBF Conference,
  με θέμα: «Universal banking vs. Ring fencing of investment services: the discussion in the 1930s and today: similarities and differences»

  Διοργάνωση: European Society for Banking and Financial Law
  Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία»

 • Εισήγηση του Γενικού Γραμματέα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
  κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου στο 6ο Συνέδριο Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου της
  ICAP Group,
  με θέμα: «Πώς διαμορφώνεται το Τραπεζικό Σύστημα και πώς οι εξελίξεις αυτές μπορούν να ωφελήσουν τις Επιχειρήσεις»

  Ξενοδοχείο «Athenaeum Intercontinental»

 • Συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
  κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου
  ως συντονιστή του 5ου Risk Management and Compliance Forum, με θέμα:
  «
  Consolidation and Restructuring in the Greek Banking Sector»

  Διοργάνωση: Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής & Επικοινωνιών - Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων
  Συνδιοργάνωση: Ελληνική Ένωση Τραπεζών - PRMIA

 • Εισήγηση του Γενικού Γραμματέα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
  κ. Χρήστου Βλ. Γκόρτσου στο Ινστιτούτο Διπλωματίας & Διεθνών Σχέσεων, με θέμα:
  «Τραπεζικό Σύστημα και Οικονομική Κρίση»

  Ινστιτούτο Διπλωματίας, Ηπίτου 17β-Πλάκα