Εκδηλώσεις - Ομιλίες

 • Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

  Διοργάνωση: Ελληνική Ένωση Τραπεζών
  Γραφεία Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών

  Συμμετέχοντες:

  • Εκπρόσωποι τακτικών και συνδεδεμένων Μελών ΕEΤ
  • Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΕΤ
  • Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής ΕΕΤ
  • Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Αγορών και Κεφαλαίων ΕΕΤ
  • Μέλη Επιτροπών ΕΕΤ
  • Λοιποί Προσκεκλημένοι

  Συμμετοχή βάσει προσκλήσεων

 • Γεύμα εργασίας ΕΕΤ-ΕΕΕ

  Συνάντηση του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΤ με τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.  

  Επισυνάπτεται το σχετικό δελτίο τύπου

   

   

 • Διοργάνωση 22oυ Banking Forum υπό την αιγίδα της ΕΕΤ

  Η διοργάνωση του 22ου Banking Forum με θέμα: ‘’Ο μετασχηματισμός του επιχειρηματικού μοντέλου των Τραπεζών σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και το νέο περιβάλλον ρύθμισης και εποπτείας των Τραπεζών στην Ευρωζώνη’’ πραγματοποιήθηκε στις 03 και 04 Μαΐου στην Αθήνα, και τέθηκε υπό την αιγίδα της ΕΕΤ.

 • 4ο Digital Finance Forum με θέμα: ‘’Ο χρηματοπιστωτικός τομέας στην εποχή του phygital’’

 • Γεύμα εργασίας ΕΕΤ-ΣΕΤΕ

  Συνάντηση του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΤ με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τους Αντιπροέδρους και τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων.

   Επισυνάπτεται το σχετικό δελτίο τύπου