ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
Επίπεδο III - Διοίκηση επιχειρήσεων επενδύσεων
 
51.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών
[Αρχείο PDF: 165 k] 3 - 4 Μαΐου 2012
52.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 157 k] 2 - 3 Μαΐου 2012
53.
CFA Level I
[Αρχείο PDF: 620 k] 26 Νοεμβρίου 2011 - 19 Μαΐου 2012
Επικαιροποιημένο
54.
CFA Level II
[Αρχείο PDF: 638 k] 26 Νοεμβρίου 2011 - 19 Μαΐου 2012
Επικαιροποιημένο
55.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών
[Αρχείο PDF: 165 k] 1 - 3 Νοεμβρίου 2011
56.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 157 k] 31 Οκτωβρίου 2011 - 3 Νοεμβρίου 2011
57.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών
[Αρχείο PDF: 165 k] 14 - 15 Οκτωβρίου 2011
58.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 157 k] 14 - 15 Οκτωβρίου 2011
59.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 157 k] 2 - 3 Μαΐου 2011
60.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών
[Αρχείο PDF: 165 k] 29 - 30 Απριλίου 2011
61.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών
[Αρχείο PDF: 166 k] 15 - 16 Απριλίου 2011
62.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 157 k] 8 - 9 Απριλίου 2011
63.
CFA Level II
[Αρχείο PDF: 289 k] 29 Ιανουαρίου 2011 - 21 Μαΐου 2011
Επικαιροποιημένο
64.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών
[Αρχείο PDF: 165 k] 15 - 18 Νοεμβρίου 2010
65.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών
[Αρχείο PDF: 165 k] 26 - 27 Οκτωβρίου 2010
66.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 157 k] 25 - 27 Οκτωβρίου 2010
67.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 157 k] 11 - 14 Οκτωβρίου 2010
68.
Διαχείριση κινδύνων επενδυτικών χαρτοφυλακίων
[Αρχείο PDF: 163 k] 8 - 9 Οκτωβρίου 2010
Νέο
69.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών
[Αρχείο PDF: 165 k] 28 - 30 Απριλίου 2010
70.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 157 k] 28 - 29 Απριλίου 2010
71.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 157 k] 19 - 22 Απριλίου 2010
72.
CFA - Level II (Πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις)
[Αρχείο PDF: 237 k] 30 Ιανουαρίου 2010 - 22 Μαΐου 2010
Επικαιροποιημένο
73.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών
[Αρχείο PDF: 165 k] 2 - 4 Νοεμβρίου 2009
Επικαιροποιημένο
74.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 157 k] 2 - 5 Νοεμβρίου 2009
Επικαιροποιημένο
75.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 157 k] 29 - 31 Οκτωβρίου 2009
Επικαιροποιημένο
76.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών
[Αρχείο PDF: 165 k] 23 - 27 Οκτωβρίου 2009
Επικαιροποιημένο
77.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών
[Αρχείο PDF: 165 k] 16 - 17 Οκτωβρίου 2009
Επικαιροποιημένο
78.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 157 k] 12 - 15 Οκτωβρίου 2009
Επικαιροποιημένο
79.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 159 k] 6 - 7 Μαΐου 2009
80.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών
[Αρχείο PDF: 158 k] 6 - 8 Μαΐου 2009
81.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 159 k] 27 - 28 Απριλίου 2009
82.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών
[Αρχείο PDF: 165 k] 10 - 11 Απριλίου 2009
83.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 166 k] 10 - 13 Απριλίου 2009
84.
Πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις CFA - Level II
[Αρχείο PDF: 189 k] 7 Φεβρουαρίου 2009 - 23 Μαΐου 2009
85.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών
[Αρχείο PDF: 159 k] 29 - 31 Οκτωβρίου 2008
86.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 159 k] 29 - 30 Οκτωβρίου 2008
87.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 159 k] 24 - 25 Οκτωβρίου 2008
88.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών
[Αρχείο PDF: 159 k] 24 - 25 Οκτωβρίου 2008
89.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 158 k] 17 - 18 Οκτωβρίου 2008
90.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 158 k] 10 - 11 Οκτωβρίου 2008
91.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 185 k] 9 - 24 Οκτωβρίου 2008
Θεσσαλονίκη
92.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών
[Αρχείο PDF: 187 k] 6 - 24 Οκτωβρίου 2008
Θεσσαλονίκη
93.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 159 k] 12 - 14 Μαΐου 2008
94.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών
[Αρχείο PDF: 159 k] 5 - 7 Μαΐου 2008
95.
Η εφαρμογή του νέου πλαισίου κεφαλαιακής επάρκειας στις επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών
[Αρχείο PDF: 177 k] 19 - 22 Φεβρουαρίου 2008
Ενότητα κύκλου
96.
CFA - Level II (Πρόγραμμα προετοιμασίας για τις εξετάσεις)
[Αρχείο PDF: 204 k] 12 Φεβρουαρίου 2008 - 24 Μαΐου 2008
Επικαιροποιημένο
97.
Εκπόνηση αναλύσεων σχετικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες (Σεμινάριο προετοιμασίας για εξετάσεις πιστοποίησης "δ")
[Αρχείο PDF: 131 k] 10 - 14 Δεκεμβρίου 2007
Νέο
98.
Διαχείριση χαρτοφυλακίου (Σεμινάριο προετοιμασίας για εξετάσεις πιστοποίησης "γ")
[Αρχείο PDF: 132 k] 3 - 7 Δεκεμβρίου 2007
Νέο
99.
Παροχή επενδυτικών συμβουλών (Σεμινάριο προετοιμασίας για εξετάσεις πιστοποίησης "β")
[Αρχείο PDF: 137 k] 27 Νοεμβρίου 2007 - 1 Δεκεμβρίου 2007
Νέο
 
  << προηγούμενη
1 - 2
 
Επιστροφή
Σύμβολα