ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
Επίπεδο I - Θεμελιώδεις γνώσεις επενδυτικής τραπεζικής
 
151.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (Σεμινάριο πιστοποίησης)
[Αρχείο PDF: 176 k] 28 Σεπτεμβρίου 2009 - 1 Οκτωβρίου 2009
152.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (Σεμινάριο πιστοποίησης)
[Αρχείο PDF: 176 k] 24 Σεπτεμβρίου 2009 - 1 Οκτωβρίου 2009
153.
Το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς
[Αρχείο PDF: 200 k] 5 - 6 Μαΐου 2009
154.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα
[Αρχείο PDF: 175 k] 4 - 5 Μαΐου 2009
155.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 173 k] 4 - 5 Μαΐου 2009
156.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 172 k] 29 - 30 Απριλίου 2009
157.
Το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς
[Αρχείο PDF: 199 k] 27 - 28 Απριλίου 2009
158.
Το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς
[Αρχείο PDF: 199 k] 27 - 30 Απριλίου 2009
159.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 172 k] 27 - 30 Απριλίου 2009
160.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα
[Αρχείο PDF: 175 k] 25 Απριλίου 2009
161.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 180 k] 9 - 11 Απριλίου 2009
162.
Το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς
[Αρχείο PDF: 206 k] 7 - 9 Απριλίου 2009
163.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα
[Αρχείο PDF: 175 k] 4 Απριλίου 2009
164.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 173 k] 30 Μαρτίου 2009 - 4 Απριλίου 2009
165.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (Σεμινάριο πιστοποίησης)
[Αρχείο PDF: 164 k] 16 - 19 Μαρτίου 2009
166.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (Σεμινάριο πιστοποίησης)
[Αρχείο PDF: 164 k] 16 - 24 Μαρτίου 2009
167.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (Σεμινάριο πιστοποίησης)
[Αρχείο PDF: 164 k] 1 - 4 Δεκεμβρίου 2008
168.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα
[Αρχείο PDF: 175 k] 31 Οκτωβρίου 2008
169.
Το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς
[Αρχείο PDF: 200 k] 29 - 31 Οκτωβρίου 2008
170.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 174 k] 29 - 30 Οκτωβρίου 2008
171.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα
[Αρχείο PDF: 175 k] 24 Οκτωβρίου 2008
172.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (Σεμινάριο πιστοποίησης)
[Αρχείο PDF: 164 k] 20 - 23 Οκτωβρίου 2008
173.
Το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς
[Αρχείο PDF: 199 k] 20 - 23 Οκτωβρίου 2008
174.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (Σεμινάριο πιστοποίησης)
[Αρχείο PDF: 164 k] 13 - 16 Οκτωβρίου 2008
175.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα
[Αρχείο PDF: 175 k] 11 Οκτωβρίου 2008
176.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 181 k] 9 - 24 Οκτωβρίου 2008
Θεσσαλονίκη
177.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα
[Αρχείο PDF: 183 k] 6 - 24 Οκτωβρίου 2008
Θεσσαλονίκη
178.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (Σεμινάριο πιστοποίησης)
[Αρχείο PDF: 164 k] 6 - 9 Οκτωβρίου 2008
179.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 173 k] 1 - 2 Οκτωβρίου 2008
180.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 173 k] 1 - 4 Οκτωβρίου 2008
181.
Το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς
[Αρχείο PDF: 199 k] 29 - 30 Σεπτεμβρίου 2008
182.
Το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς
[Αρχείο PDF: 200 k] 27 - 30 Σεπτεμβρίου 2008
183.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες
[Αρχείο PDF: 173 k] 15 - 16 Μαΐου 2008
184.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα
[Αρχείο PDF: 176 k] 13 Μαΐου 2008
185.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες
(Σεμινάριο Πιστοποίησης α1)
[Αρχείο PDF: 166 k] 12 - 15 Μαΐου 2008
186.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προϊόντα
[Αρχείο PDF: 175 k] 12 Μαΐου 2008
187.
Το θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς
[Αρχείο PDF: 200 k] 9 - 14 Μαΐου 2008
188.
Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (Σεμινάριο πιστοποίησης α1)
[Αρχείο PDF: 165 k] 19 - 22 Νοεμβρίου 2007
 
  << προηγούμενη
1 - 2 - 3 - 4
 
Επιστροφή
Σύμβολα