ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
Επίπεδο IΙ - Τραπεζικές εργασίες
 
401.
Η επιταγή
[Αρχείο PDF: 170 k] 22 - 23 Φεβρουαρίου 2011
Νέο
402.
Ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ (sepa) και η ελληνική νομοθεσία για τις πληρωμές
[Αρχείο PDF: 189 k] 21 Φεβρουαρίου 2011 - 1 Απριλίου 2011
Εξ αποστάσεως
403.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 154 k] 17 Φεβρουαρίου 2011
404.
Ανάλυση ισολογισμών - Αξιολόγηση ποσοτικών στοιχείων - Αριθμοδείκτες
[Αρχείο PDF: 160 k] 15 - 17 Φεβρουαρίου 2011
405.
Προϊόντα άντλησης κεφαλαίου - Καταθετικά και επενδυτικά προϊόντα
[Αρχείο PDF: 96 k] 15 - 17 Φεβρουαρίου 2011
Νέο
406.
Τραπεζικό απόρρητο
[Αρχείο PDF: 169 k] 14 Φεβρουαρίου 2011 - 18 Μαρτίου 2011
Εξ αποστάσεως
407.
Τραπεζικά και χρηματοοικονομικά αγγλικά
[Αρχείο PDF: 221 k] 7 Φεβρουαρίου 2011 - 29 Μαρτίου 2011
408.
Γενική λογιστική και αρχές ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων
[Αρχείο PDF: 171 k] 7 Φεβρουαρίου 2011 - 29 Απριλίου 2011
Εξ αποστάσεως
409.
Αξιόγραφα
[Αρχείο PDF: 166 k] 31 Ιανουαρίου 2011 - 25 Μαρτίου 2011
Εξ αποστάσεως
410.
Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων
[Αρχείο PDF: 152 k] 28 Ιανουαρίου 2011
411.
Πιστωτικοί κίνδυνοι στις πιστοδοτήσεις προς επιχειρήσεις
[Αρχείο PDF: 161 k] 27 - 29 Ιανουαρίου 2011
412.
Αναγνώριση παραχαραγμένων και κριτήρια καταλληλότητας χαρτονομισμάτων
[Αρχείο PDF: 145 k] 26 Ιανουαρίου 2011
413.
Υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά
[Αρχείο PDF: 165 k] 25 Ιανουαρίου 2011
414.
Οι νέοι incoterms 2010
[Αρχείο PDF: 167 k] 22 Ιανουαρίου 2011
415.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 154 k] 20 Ιανουαρίου 2011
416.
Εγγυητικές επιστολές εσωτερικού / εξωτερικού
[Αρχείο PDF: 162 k] 20 - 22 Ιανουαρίου 2011
417.
Επιταγή και συναλλαγματική
[Αρχείο PDF: 156 k] 19 - 20 Ιανουαρίου 2011
418.
Βασικές νομικες γνώσεις και θέματα για μη νομικούς
[Αρχείο PDF: 177 k] 18 - 20 Ιανουαρίου 2011
419.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 154 k] 13 Ιανουαρίου 2011
420.
Οι νέοι incoterms 2010
[Αρχείο PDF: 167 k] 18 Δεκεμβρίου 2010
421.
Αποτελεσματική διαχείριση προβληματικού και ληξιπρόθεσμου χαρτοφυλακίου λιανικής τραπεζικής
[Αρχείο PDF: 165 k] 13 - 16 Δεκεμβρίου 2010
422.
Εγγυητικές επιστολές εσωτερικού / εξωτερικού
[Αρχείο PDF: 163 k] 9 - 11 Δεκεμβρίου 2010
Νέο
423.
Αναγνώριση παραχαραγμένων και κριτήρια καταλληλότητας χαρτονομισμάτων
[Αρχείο PDF: 145 k] 8 Δεκεμβρίου 2010
Επικαιροποιημένο
424.
Καταθετικά προϊόντα
[Αρχείο PDF: 161 k] 6 - 7 Δεκεμβρίου 2010
425.
Διάγνωση αυθεντικότητας εγγράφων
[Αρχείο PDF: 144 k] 23 Νοεμβρίου 2010
426.
Αξιολόγηση πιστοδοτικών αιτημάτων επιχειρήσεων - Χρηματοοικονομικές και νομικές εφαρμογές
[Αρχείο PDF: 171 k] 22 - 25 Νοεμβρίου 2010
427.
Οι νέοι incoterms 2010
[Αρχείο PDF: 167 k] 20 Νοεμβρίου 2010
Νέο
428.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 154 k] 18 Νοεμβρίου 2010
429.
Επιταγή και συναλλαγματική
[Αρχείο PDF: 156 k] 10 - 11 Νοεμβρίου 2010
430.
Βασικές νομικές γνώσεις και θέματα για μη νομικούς
[Αρχείο PDF: 177 k] 8 - 10 Νοεμβρίου 2010
431.
Καταθετικά προϊόντα
[Αρχείο PDF: 161 k] 25 - 26 Οκτωβρίου 2010
432.
The a-z of event management
[Αρχείο PDF: 157 k] 19 - 26 Οκτωβρίου 2010
Νέο
433.
Μεθοδολογία και πρακτική του εσωτερικού ελέγχου
[Αρχείο PDF: 150 k] 18 - 21 Οκτωβρίου 2010
434.
Ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ (SEPA) και η ελληνική νομοθεσία για τις πληρωμές
[Αρχείο PDF: 189 k] 18 Οκτωβρίου 2010 - 12 Νοεμβρίου 2010
Εξ αποστάσεως
435.
Αποτελεσματική διαχείριση προσωρινών καθυστερήσεων
[Αρχείο PDF: 169 k] 13 - 15 Οκτωβρίου 2010
436.
Customer service
[Αρχείο PDF: 153 k] 12 - 14 Οκτωβρίου 2010
Νέο
437.
Τραπεζικό απόρρητο
[Αρχείο PDF: 169 k] 11 Οκτωβρίου 2010 - 5 Νοεμβρίου 2010
Εξ αποστάσεως
438.
Τραπεζικά και χρηματοοικονομικά αγγλικά
[Αρχείο PDF: 220 k] 11 Οκτωβρίου 2010 - 2 Δεκεμβρίου 2010
439.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 156 k] 8 Οκτωβρίου 2010
Ιωάννινα
440.
Υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά
[Αρχείο PDF: 184 k] 7 Οκτωβρίου 2010
441.
Οι ομοιόμορφοι κανόνες για τις εγγυητικές επιστολές σε πρώτη ζήτηση
[Αρχείο PDF: 165 k] 5 - 7 Οκτωβρίου 2010
442.
Γενική λογιστική και αρχές ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων
[Αρχείο PDF: 171 k] 4 Οκτωβρίου 2010 - 24 Δεκεμβρίου 2010
Εξ αποστάσεως
443.
Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων
[Αρχείο PDF: 152 k] 1 Οκτωβρίου 2010
444.
Καταθετικά προϊόντα
[Αρχείο PDF: 162 k] 28 - 29 Σεπτεμβρίου 2010
445.
Αξιόγραφα
[Αρχείο PDF: 167 k] 27 Σεπτεμβρίου 2010 - 19 Νοεμβρίου 2010
Εξ αποστάσεως
446.
Διαχείριση πιστωτικών κινδύνων και προβληματικών δανείων
[Αρχείο PDF: 180 k] 27 - 30 Σεπτεμβρίου 2010
447.
Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων
[Αρχείο PDF: 152 k] 27 Σεπτεμβρίου 2010
448.
Διάγνωση αυθεντικότητας εγγράφων
[Αρχείο PDF: 145 k] 24 Σεπτεμβρίου 2010
449.
Υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά
[Αρχείο PDF: 184 k] 23 Σεπτεμβρίου 2010
450.
Βασικές νομικές γνώσεις και θέματα για μη νομικούς
[Αρχείο PDF: 176 k] 21 - 23 Σεπτεμβρίου 2010
 
  << προηγούμενη
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Επιστροφή
Σύμβολα