ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
Επίπεδο IΙ - Τραπεζικές εργασίες
 
301.
Εγγυητικές επιστολές εσωτερικού / εξωτερικού
[Αρχείο PDF: 162 k] 24 - 25 Απριλίου 2012
302.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 156 k] 5 Απριλίου 2012
303.
Επιταγή και συναλλαγματική
[Αρχείο PDF: 171 k] 5 Απριλίου 2012
304.
Εξωτερικό εμπόριο
[Αρχείο PDF: 237 k] 3 - 7 Απριλίου 2012
305.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 155 k] 30 Μαρτίου 2012
Ιωάννινα
306.
Ανάλυση ισολογισμών - Αξιολόγηση ποσοτικών στοιχείων επιχείρησης - Αριθμοδείκτες
[Αρχείο PDF: 159 k] 26 - 29 Μαρτίου 2012
307.
Εγγυητικές επιστολές εσωτερικού / εξωτερικού
[Αρχείο PDF: 162 k] 22 - 24 Μαρτίου 2012
308.
Ομαδικότητα
[Αρχείο PDF: 149 k] 20 - 21 Μαρτίου 2012
309.
Τεχνικές αναδιάρθρωσης επιχειρηματικών δανείων
[Αρχείο PDF: 237 k] 19 - 22 Μαρτίου 2012
310.
Σχεδιασμός διαδικασιών
[Αρχείο PDF: 161 k] 13 - 14 Μαρτίου 2012
Νέο
311.
Εκπαίδευση εκπαιδευτών
[Αρχείο PDF: 169 k] 13 - 14 Μαρτίου 2012
312.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 156 k] 8 Μαρτίου 2012
313.
Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στις τραπεζικές εργασίες
[Αρχείο PDF: 233 k] 6 - 8 Μαρτίου 2012
314.
Αποτροπή ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
[Αρχείο PDF: 202 k] 28 Φεβρουαρίου 2012 - 27 Απριλίου 2012
Εξ αποστάσεως
315.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 156 k] 23 Φεβρουαρίου 2012
316.
Ομαδικότητα
[Αρχείο PDF: 149 k] 21 - 22 Φεβρουαρίου 2012
Νέο
317.
Customer service
[Αρχείο PDF: 153 k] 20 - 22 Φεβρουαρίου 2012
318.
Βασικές νομικές γνώσεις και θέματα για μη νομικούς
[Αρχείο PDF: 177 k] 20 - 23 Φεβρουαρίου 2012
319.
Ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ και η ελληνική νομοθεσία για τις πληρωμές
[Αρχείο PDF: 189 k] 20 Φεβρουαρίου 2012 - 16 Μαρτίου 2012
Εξ αποστάσεως
320.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 155 k] 17 Φεβρουαρίου 2012
Λάρισα
321.
Προϊόντα άντλησης κεφαλαίων - Καταθετικά και επενδυτικά προϊόντα
[Αρχείο PDF: 164 k] 14 - 16 Φεβρουαρίου 2012
322.
Incoterms 2010
[Αρχείο PDF: 172 k] 13 - 14 Φεβρουαρίου 2012
323.
Τραπεζικά και χρηματοοικονομικά αγγλικά
[Αρχείο PDF: 221 k] 13 Φεβρουαρίου 2012 - 3 Απριλίου 2012
324.
Τραπεζικό απόρρητο
[Αρχείο PDF: 170 k] 13 Φεβρουαρίου 2012 - 9 Μαρτίου 2012
Εξ αποστάσεως
325.
Εξωτερικό εμπόριο
[Αρχείο PDF: 238 k] 7 - 11 Φεβρουαρίου 2012
326.
Διαχείριση χρόνου
[Αρχείο PDF: 153 k] 7 - 8 Φεβρουαρίου 2012
Νέο
327.
Γενική λογιστική και αρχές ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων
[Αρχείο PDF: 171 k] 6 Φεβρουαρίου 2012 - 4 Μαΐου 2012
Εξ αποστάσεως
328.
Αναγνώριση παραχαραγμένων και κριτήρια καταλληλότητας χαρτονομισμάτων
[Αρχείο PDF: 144 k] 31 Ιανουαρίου 2012
329.
Αξιόγραφα
[Αρχείο PDF: 166 k] 30 Ιανουαρίου 2012 - 23 Μαρτίου 2012
Εξ αποστάσεως
330.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 156 k] 26 Ιανουαρίου 2012
331.
Η επιταγή
[Αρχείο PDF: 170 k] 24 - 25 Ιανουαρίου 2012
332.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 156 k] 19 Ιανουαρίου 2012
333.
Εκπαίδευση εκπαιδευτών
[Αρχείο PDF: 169 k] 14 - 15 Δεκεμβρίου 2011
Νέο
334.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 156 k] 13 Δεκεμβρίου 2011
335.
Εξωτερικό εμπόριο
[Αρχείο PDF: 237 k] 13 - 17 Δεκεμβρίου 2011
336.
Ανάλυση ισολογισμών - Αξιολόγηση ποσοτικών στοιχείων επιχείρησης - Αριθμοδείκτες
[Αρχείο PDF: 159 k] 12 - 13 Δεκεμβρίου 2011
337.
Incoterms 2010
[Αρχείο PDF: 172 k] 7 - 8 Δεκεμβρίου 2011
338.
Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στις τραπεζικές εργασίες
[Αρχείο PDF: 233 k] 7 - 9 Δεκεμβρίου 2011
339.
Μεθοδολογία και πρακτική του εσωτερικού ελέγχου
[Αρχείο PDF: 151 k] 5 - 6 Δεκεμβρίου 2011
Επικαιροποιημένο
340.
Εγγυητικές επιστολές εσωτερικού / εξωτερικού
[Αρχείο PDF: 162 k] 1 - 3 Δεκεμβρίου 2011
341.
Τεχνικές αναδιάρθρωσης επιχειρηματικών δανείων
[Αρχείο PDF: 239 k] 28 - 30 Νοεμβρίου 2011
342.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 156 k] 24 Νοεμβρίου 2011
343.
Εξωτερικό εμπόριο
[Αρχείο PDF: 237 k] 22 - 26 Νοεμβρίου 2011
344.
Προϊόντα άντλησης κεφαλαίων - Καταθετικά και επενδυτικά προϊόντα
[Αρχείο PDF: 164 k] 22 - 24 Νοεμβρίου 2011
345.
Η ενέγγυος πίστωση ως μέσο διασφάλισης συναλλαγών του διεθνούς εμπορίου
[Αρχείο PDF: 233 k] 15 - 18 Νοεμβρίου 2011
Νέο
346.
Customer service
[Αρχείο PDF: 152 k] 14 - 16 Νοεμβρίου 2011
347.
Incoterms 2010
[Αρχείο PDF: 172 k] 12 Νοεμβρίου 2011
348.
Επιταγή και συναλλαγματική
[Αρχείο PDF: 168 k] 10 Νοεμβρίου 2011
349.
Αποτροπή ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
[Αρχείο PDF: 201 k] 24 Οκτωβρίου 2011 - 16 Δεκεμβρίου 2011
Εξ αποστάσεως
350.
Incoterms 2010
[Αρχείο PDF: 173 k] 19 - 20 Οκτωβρίου 2011
 
  << προηγούμενη
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Επιστροφή
Σύμβολα