ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
Επίπεδο IΙ - Τραπεζικές εργασίες
 
151.
Ανεξάρτητες υποχρεώσεις (independent undertakings) & πιστώσεις σε ετοιμότητα (standby letters of credit)
[Αρχείο PDF: 180 k] 25 - 27 Νοεμβρίου 2013
152.
Εγγυητικές επιστολές εσωτερικού / εξωτερικού
[Αρχείο PDF: 162 k] 21 - 23 Νοεμβρίου 2013
153.
Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων
[Αρχείο PDF: 167 k] 19 - 21 Νοεμβρίου 2013
154.
ISBP 745 - Διεθνής πρότυπη τραπεζική πρακτική
[Αρχείο PDF: 237 k] 19 - 20 Νοεμβρίου 2013
Νέο
155.
Η επιταγή
[Αρχείο PDF: 171 k] 18 - 19 Νοεμβρίου 2013
156.
Νομικά θέματα συναλλαγών
[Αρχείο PDF: 167 k] 18 - 19 Νοεμβρίου 2013
157.
Αξίες (collections) ως μέσα διασφάλισης του διεθνούς εμπορίου, σύγχρονη τεχνική και κανόνες
[Αρχείο PDF: 231 k] 15 - 16 Νοεμβρίου 2013
158.
Η ενέγγυος πίστωση (documentary credit) ως μέσο διασφάλισης συναλλαγών του διεθνούς εμπορίου
[Αρχείο PDF: 233 k] 11 - 13 Νοεμβρίου 2013
159.
Οι ομοιόμορφοι κανόνες για τις εγγυητικές επιστολές σε πρώτη ζήτηση
[Αρχείο PDF: 173 k] 8 - 9 Νοεμβρίου 2013
160.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 155 k] 7 Νοεμβρίου 2013
161.
Ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ και η ελληνική νομοθεσία για τις πληρωμές
[Αρχείο PDF: 190 k] 29 Οκτωβρίου 2013 - 22 Νοεμβρίου 2013
Εξ αποστάσεως
162.
Αποτροπή ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
[Αρχείο PDF: 202 k] 21 Οκτωβρίου 2013 - 13 Δεκεμβρίου 2013
Εξ αποστάσεως
163.
Αναδιάρθρωση, ρύθμιση και διαχείριση προβληματικών πιστοδοτήσεων
[Αρχείο PDF: 165 k] 21 - 23 Οκτωβρίου 2013
164.
Προϊόντα άντλησης κεφαλαίων, καταθετικά και επενδυτικά προϊόντα
[Αρχείο PDF: 165 k] 15 - 17 Οκτωβρίου 2013
165.
Επιταγή και συναλλαγματική
[Αρχείο PDF: 171 k] 14 - 15 Οκτωβρίου 2013
166.
Τραπεζικό απόρρητο
[Αρχείο PDF: 170 k] 14 Οκτωβρίου 2013 - 8 Νοεμβρίου 2013
Εξ αποστάσεως
167.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 155 k] 10 Οκτωβρίου 2013
168.
Τραπεζική ορολογία στα αγγλικά με blended learning
[Αρχείο PDF: 166 k] 9 Οκτωβρίου 2013 - 18 Δεκεμβρίου 2013
169.
Τραπεζικά και χρηματοοικονομικά αγγλικά
[Αρχείο PDF: 218 k] 8 Οκτωβρίου 2013 - 14 Νοεμβρίου 2013
170.
Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στις τραπεζικές εργασίες
[Αρχείο PDF: 233 k] 8 - 10 Οκτωβρίου 2013
171.
Γενική λογιστική και αρχές ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων
[Αρχείο PDF: 172 k] 7 Οκτωβρίου 2013 - 10 Ιανουαρίου 2014
Εξ αποστάσεως
172.
Αξιόγραφα
[Αρχείο PDF: 166 k] 30 Σεπτεμβρίου 2013 - 22 Νοεμβρίου 2013
Εξ αποστάσεως
173.
Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων
[Αρχείο PDF: 167 k] 26 - 28 Σεπτεμβρίου 2013
Νέο
174.
Τεχνικές αναδιάρθρωσης επιχειρηματικών δανείων
[Αρχείο PDF: 238 k] 25 - 30 Σεπτεμβρίου 2013
175.
Εξωτερικό Εμπόριο
[Αρχείο PDF: 238 k] 24 - 28 Σεπτεμβρίου 2013
176.
Βασικές νομικές γνώσεις και θέματα για μη νομικούς
[Αρχείο PDF: 177 k] 23 - 25 Σεπτεμβρίου 2013
177.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 156 k] 20 Σεπτεμβρίου 2013
Θεσσαλονίκη
178.
Εγγυητικές επιστολές εσωτερικού / εξωτερικού
[Αρχείο PDF: 163 k] 19 - 21 Σεπτεμβρίου 2013
179.
Η επιταγή
[Αρχείο PDF: 171 k] 16 - 17 Σεπτεμβρίου 2013
180.
Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στις τραπεζικές εργασίες
[Αρχείο PDF: 233 k] 8 - 10 Ιουλίου 2013
181.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 156 k] 27 Ιουνίου 2013
Ηράκλειο
182.
Πιστωτικοί κίνδυνοι στις πιστοδοτήσεις προς επιχειρήσεις
[Αρχείο PDF: 169 k] 27 - 29 Ιουνίου 2013
183.
Επιταγή και συναλλαγματική
[Αρχείο PDF: 171 k] 18 Ιουνίου 2013
184.
Προϊόντα άντλησης κεφαλαίων - καταθετικά και επενδυτικά προϊόντα
[Αρχείο PDF: 165 k] 17 - 19 Ιουνίου 2013
185.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 155 k] 14 Ιουνίου 2013
186.
Αναδιάρθρωση, ρύθμιση και διαχείριση προβληματικών πιστοδοτήσεων
[Αρχείο PDF: 164 k] 12 - 13 Ιουνίου 2013
Νέο
187.
Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στις τραπεζικές εργασίες
[Αρχείο PDF: 232 k] 11 - 13 Ιουνίου 2013
188.
Εξωτερικό Εμπόριο
[Αρχείο PDF: 237 k] 11 - 15 Ιουνίου 2013
189.
Η επιταγή
[Αρχείο PDF: 170 k] 6 - 7 Ιουνίου 2013
190.
Εγγυητικές επιστολές εσωτερικού / εξωτερικού
[Αρχείο PDF: 162 k] 6 - 8 Ιουνίου 2013
191.
Βασικές νομικές γνώσεις και θέματα για μη νομικούς
[Αρχείο PDF: 177 k] 3 - 5 Ιουνίου 2013
192.
Νομικά θέματα συναλλαγών
[Αρχείο PDF: 168 k] 29 - 30 Μαΐου 2013
193.
Τραπεζικά και χρηματοοικονομικά αγγλικά
[Αρχείο PDF: 218 k] 21 Μαΐου 2013 - 27 Ιουνίου 2013
194.
Επιταγή και συναλλαγματική
[Αρχείο PDF: 171 k] 20 - 21 Μαΐου 2013
195.
Η ενέγγυος πίστωση ως μέσο διασφάλισης συναλλαγών του διεθνούς εμπορίου
[Αρχείο PDF: 233 k] 14 - 16 Μαΐου 2013
196.
Αξίες ως μέσα διασφάλισης του διεθνούς εμπορίου - Σύγχρονη τεχνική και κανόνες
[Αρχείο PDF: 230 k] 11 - 13 Μαΐου 2013
197.
Νομικά θέματα συναλλαγών
[Αρχείο PDF: 167 k] 8 - 10 Απριλίου 2013
198.
Κατανοώντας τους Incoterms 2010
[Αρχείο PDF: 191 k] 6 - 8 Απριλίου 2013
199.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 155 k] 4 Απριλίου 2013
200.
Τα έγγραφα στο εξωτερικό εμπόριο - Η σύγχρονη αντίληψη στη διεθνή τραπεζική τεχνική
[Αρχείο PDF: 174 k] 2 - 4 Απριλίου 2013
 
  << προηγούμενη
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Επιστροφή
Σύμβολα