ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
Επίπεδο IΙ - Τραπεζικές εργασίες
 
101.
Αξιόγραφα
[Αρχείο PDF: 151 k] 27 Οκτωβρίου 2014 - 19 Δεκεμβρίου 2014
Εξ αποστάσεως
102.
Τραπεζικό απόρρητο
[Αρχείο PDF: 165 k] 20 Οκτωβρίου 2014 - 14 Νοεμβρίου 2014
Εξ αποστάσεως
103.
Ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ (SEPA) και η ελληνική νομοθεσία για τις πληρωμές
[Αρχείο PDF: 169 k] 13 Οκτωβρίου 2014 - 7 Νοεμβρίου 2014
Εξ αποστάσεως
104.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 135 k] 9 Οκτωβρίου 2014
105.
Εγγυητικές επιστολές εσωτερικού / εξωτερικού
[Αρχείο PDF: 142 k] 9 - 11 Οκτωβρίου 2014
106.
Τραπεζικά και χρηματοοικονομικά αγγλικά
[Αρχείο PDF: 192 k] 7 Οκτωβρίου 2014 - 18 Νοεμβρίου 2014
107.
Αποτροπή ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
[Αρχείο PDF: 169 k] 6 Οκτωβρίου 2014 - 28 Νοεμβρίου 2014
Εξ αποστάσεως
108.
Γενική λογιστική και αρχές ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων
[Αρχείο PDF: 155 k] 29 Σεπτεμβρίου 2014 - 19 Δεκεμβρίου 2014
Εξ αποστάσεως
109.
Εξωτερικό εμπόριο
[Αρχείο PDF: 213 k] 23 - 27 Σεπτεμβρίου 2014
110.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 136 k] 18 Σεπτεμβρίου 2014
Ιωάννινα
111.
Τραπεζική ορολογία στα αγγλικά με blended learning
[Αρχείο PDF: 145 k] 8 Σεπτεμβρίου 2014 - 17 Δεκεμβρίου 2014
112.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 136 k] 18 Ιουλίου 2014
Ηράκλειο
113.
Οικονομικά για μη οικονομολόγους
[Αρχείο PDF: 150 k] 17 - 19 Ιουνίου 2014
Επικαιροποιημένο
114.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 136 k] 13 Ιουνίου 2014
Θεσσαλονίκη
115.
Πιστωτικοί κίνδυνοι στις πιστοδοτήσεις προς επιχειρήσεις
[Αρχείο PDF: 169 k] 28 - 29 Μαΐου 2014
116.
Προϊόντα άντλησης κεφαλαίων καταθετικά και επενδυτικά προϊόντα
[Αρχείο PDF: 165 k] 27 - 29 Μαΐου 2014
117.
Η επιταγή
[Αρχείο PDF: 170 k] 21 - 22 Μαΐου 2014
118.
Βασικές νομικές γνώσεις και θέματα για μη νομικούς
[Αρχείο PDF: 177 k] 13 - 15 Μαΐου 2014
119.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 155 k] 10 Απριλίου 2014
120.
Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων για μη τεχνικούς
[Αρχείο PDF: 155 k] 5 Απριλίου 2014
121.
Αξιόγραφα
[Αρχείο PDF: 166 k] 31 Μαρτίου 2014 - 16 Μαΐου 2014
Εξ αποστάσεως
122.
Βασικές νομικές γνώσεις και θέματα για μη νομικούς
[Αρχείο PDF: 177 k] 18 - 20 Μαρτίου 2014
123.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 155 k] 11 Μαρτίου 2014
124.
Αποτροπή ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
[Αρχείο PDF: 190 k] 24 Φεβρουαρίου 2014 - 17 Απριλίου 2014
Εξ αποστάσεως
125.
Νομικά θέματα συναλλαγών
[Αρχείο PDF: 167 k] 24 - 26 Φεβρουαρίου 2014
126.
Προϊόντα άντλησης κεφαλαίων καταθετικά και επενδυτικά προϊόντα
[Αρχείο PDF: 165 k] 18 - 20 Φεβρουαρίου 2014
127.
Ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ (SEPA) & η ελληνική νομοθεσία για τις πληρωμές
[Αρχείο PDF: 190 k] 17 Φεβρουαρίου 2014 - 14 Μαρτίου 2014
Εξ αποστάσεως
128.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 155 k] 13 Φεβρουαρίου 2014
129.
Χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων
[Αρχείο PDF: 167 k] 11 - 13 Φεβρουαρίου 2014
130.
Τραπεζικά και χρηματοοικονομικά αγγλικά
[Αρχείο PDF: 218 k] 11 Φεβρουαρίου 2014 - 20 Μαρτίου 2014
131.
Τραπεζική ορολογία στα αγγλικά με blended learning
[Αρχείο PDF: 165 k] 11 Φεβρουαρίου 2014 - 29 Μαΐου 2014
132.
Αναδιάρθρωση, ρύθμιση και διαχείριση προβληματικών πιστοδοτήσεων
[Αρχείο PDF: 165 k] 10 - 12 Φεβρουαρίου 2014
133.
Τραπεζικό απόρρητο
[Αρχείο PDF: 185 k] 10 Φεβρουαρίου 2014 - 7 Μαρτίου 2014
Εξ αποστάσεως
134.
Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στις τραπεζικές εργασίες
[Αρχείο PDF: 233 k] 4 - 6 Φεβρουαρίου 2014
135.
Γενική λογιστική & αρχές ανάλυσης οικονομιικών καταστάσεων
[Αρχείο PDF: 172 k] 3 Φεβρουαρίου 2014 - 2 Μαΐου 2014
Εξ αποστάσεως
136.
Βασικές νομικές γνώσεις και θέματα για μη νομικούς
[Αρχείο PDF: 177 k] 28 - 30 Ιανουαρίου 2014
137.
Εξωτερικό εμπόριο
[Αρχείο PDF: 237 k] 27 - 31 Ιανουαρίου 2014
138.
Η επιταγή
[Αρχείο PDF: 170 k] 21 - 22 Ιανουαρίου 2014
139.
Εγγυητικές επιστολές εσωτερικού/εξωτερικού
[Αρχείο PDF: 162 k] 20 - 23 Ιανουαρίου 2014
140.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 155 k] 16 Ιανουαρίου 2014
141.
Πιστωτικοί κίνδυνοι στις πιστοδοτήσεις προς επιχειρήσεις
[Αρχείο PDF: 169 k] 16 - 17 Ιανουαρίου 2014
142.
Αναγνώριση παραχαραγμένων και κριτήρια καταλληλότητας χαρτονομισμάτων
[Αρχείο PDF: 145 k] 18 Δεκεμβρίου 2013
143.
Πιστωτικοί κίνδυνοι στις πιστοδοτήσεις προς επιχειρήσεις
[Αρχείο PDF: 169 k] 17 - 19 Δεκεμβρίου 2013
144.
Κατανοώντας τους Incoterms 2010
[Αρχείο PDF: 197 k] 16 - 18 Δεκεμβρίου 2013
145.
Διάγνωση αυθεντικότητας εγγράφων
[Αρχείο PDF: 145 k] 10 Δεκεμβρίου 2013
146.
Προϊόντα άντλησης κεφαλαίων καταθετικά και επενδυτικά προϊόντα
[Αρχείο PDF: 165 k] 10 - 12 Δεκεμβρίου 2013
147.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 156 k] 5 Δεκεμβρίου 2013
148.
Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στις τραπεζικές εργασίες
[Αρχείο PDF: 233 k] 3 - 5 Δεκεμβρίου 2013
149.
Τα έγγραφα στο εξωτερικό εμπόριο η σύγχρονη αντίληψη στη διεθνή τραπεζική τεχνική
[Αρχείο PDF: 175 k] 2 - 4 Δεκεμβρίου 2013
150.
Βασικές νομικές γνώσεις και θέματα για μη νομικούς
[Αρχείο PDF: 177 k] 26 - 28 Νοεμβρίου 2013
 
  << προηγούμενη
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Επιστροφή
Σύμβολα