ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ
Επίπεδο IΙ - Τραπεζικές εργασίες
 
51.
Οι πρόσφατες αλλαγές του θεσμικού πλαισίου κατά τη διαχείριση των απαιτήσεων σε οριστική κακθυστέρηση
[Αρχείο PDF: 145 k] 10 - 11 Μαρτίου 2016
52.
Επιταγή και συναλλαγματική
[Αρχείο PDF: 143 k] 7 - 9 Μαρτίου 2016
Επικαιροποιημένο
53.
Τραπεζικό απόρρητο
[Αρχείο PDF: 164 k] 22 Φεβρουαρίου 2016 - 18 Μαρτίου 2016
Εξ αποστάσεως
54.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 134 k] 18 Φεβρουαρίου 2016
55.
Βασικές νομικές γνώσεις και θέματα για μη νομικούς
[Αρχείο PDF: 152 k] 16 - 18 Φεβρουαρίου 2016
56.
Αποτροπή ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
[Αρχείο PDF: 168 k] 15 Φεβρουαρίου 2016 - 8 Απριλίου 2016
Εξ αποστάσεως
57.
Η επιταγή
[Αρχείο PDF: 148 k] 9 - 11 Φεβρουαρίου 2016
58.
Ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ (SEPA) & η ελληνική νομοθεσία για τις πληρωμές
[Αρχείο PDF: 169 k] 8 Φεβρουαρίου 2016 - 4 Μαρτίου 2016
Εξ αποστάσεως
59.
Γενική λογιστική και αρχές ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων
[Αρχείο PDF: 154 k] 1 Φεβρουαρίου 2016 - 22 Απριλίου 2016
Εξ αποστάσεως
60.
Οι πρόσφατες αλλαγές του θεσμικού πλαισίου κατά τη διαχείριση των απαιτήσεων σε οριστική κακθυστέρηση
[Αρχείο PDF: 146 k] 28 - 29 Ιανουαρίου 2016
Νέο
61.
Νομικά θέματα συναλλαγών
[Αρχείο PDF: 144 k] 26 - 27 Ιανουαρίου 2016
Επικαιροποιημένο
62.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 134 k] 17 Δεκεμβρίου 2015
63.
Το πλαίσιο της αποτελεσματικής διαχείρισης του κινδύνου ξεπλύματος χρήματος (ΞΧ) και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
[Αρχείο PDF: 146 k] 14 - 15 Δεκεμβρίου 2015
64.
Βασικές νομικές γνώσεις και θέματα για μη νομικούς
[Αρχείο PDF: 152 k] 24 - 26 Νοεμβρίου 2015
65.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 134 k] 10 Νοεμβρίου 2015
66.
Αποτροπή ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
[Αρχείο PDF: 168 k] 12 Οκτωβρίου 2015 - 4 Δεκεμβρίου 2015
Εξ αποστάσεως
67.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 134 k] 6 Οκτωβρίου 2015
68.
Ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ (SEPA) & η ελληνική νομοθεσία για τις πληρωμές
[Αρχείο PDF: 168 k] 5 - 30 Οκτωβρίου 2015
Εξ αποστάσεως
69.
Γενική λογιστική και αρχές ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων
[Αρχείο PDF: 154 k] 28 Σεπτεμβρίου 2015 - 18 Δεκεμβρίου 2015
Εξ αποστάσεως
70.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 134 k] 23 Σεπτεμβρίου 2015
71.
Εγγυητικές επιστολές εσωτερικού-εξωτερικού
[Αρχείο PDF: 141 k] 23 - 26 Σεπτεμβρίου 2015
72.
Βασικές νομικές γνώσεις και θέματα για μη νομικούς
[Αρχείο PDF: 152 k] 7 - 9 Ιουλίου 2015
73.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 135 k] 3 Ιουλίου 2015
Χανιά
74.
Νομικές γνώσεις και θέματα για μη νομικούς
[Αρχείο PDF: 152 k] 16 - 18 Ιουνίου 2015
75.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 135 k] 12 Ιουνίου 2015
Θεσσαλονίκη
76.
Βασικές νομικές γνώσεις και θέματα για μη νομικούς
[Αρχείο PDF: 152 k] 19 - 21 Μαΐου 2015
77.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 134 k] 12 Μαΐου 2015
78.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 135 k] 24 Απριλίου 2015
Βόλος
79.
Εγγυητικές επιστολές εσωτερικού-εξωτερικού
[Αρχείο PDF: 140 k] 18 - 21 Μαρτίου 2015
80.
Το πλαίσιο της αποτελεσματικής διαχείρισης του κινδύνου ξεπλύματος χρήματος (ΞΧ) & χρηματοδότησης τρομοκρατίας (ΧΤ)
[Αρχείο PDF: 146 k] 10 - 11 Μαρτίου 2015
Νέο
81.
Εξωτερικό Εμπόριο
[Αρχείο PDF: 211 k] 10 - 14 Μαρτίου 2015
Επικαιροποιημένο
82.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 133 k] 5 Μαρτίου 2015
83.
Τραπεζικό απόρρητο
[Αρχείο PDF: 164 k] 24 Φεβρουαρίου 2015 - 20 Μαρτίου 2015
Εξ αποστάσεως
84.
Αποτροπή ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
[Αρχείο PDF: 168 k] 16 Φεβρουαρίου 2015 - 17 Απριλίου 2015
Εξ αποστάσεως
85.
Τραπεζικά και χρηματοοικονομικά αγγλικά
[Αρχείο PDF: 190 k] 10 Φεβρουαρίου 2015 - 19 Μαρτίου 2015
86.
Τραπεζική ορολογία στα αγγλικά με blended learning
[Αρχείο PDF: 143 k] 10 Φεβρουαρίου 2015 - 14 Μαΐου 2015
87.
Ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ (Sepa) & η ελληνική νομοθεσία για τις πληρωμές
[Αρχείο PDF: 168 k] 9 Φεβρουαρίου 2015 - 6 Μαρτίου 2015
Εξ αποστάσεως
88.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 134 k] 3 Φεβρουαρίου 2015
89.
Γενική λογιστική και αρχές ανάλυσης οικονομικών καταστάσεων
[Αρχείο PDF: 154 k] 2 Φεβρουαρίου 2015 - 2 Μαΐου 2015
Εξ αποστάσεως
90.
Βασικές νομικές γνώσεις και θέματα για μη νομικούς
[Αρχείο PDF: 152 k] 28 - 30 Ιανουαρίου 2015
91.
Η επιταγή
[Αρχείο PDF: 147 k] 19 - 20 Ιανουαρίου 2015
92.
Webinar με θέμα: "Πρακτικά θέματα προστασίας καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών"
[Αρχείο PDF: 157 k] 1 Ιανουαρίου 2015
Νέο
93.
Αναδιάρθρωση, ρύθμιση και διαχείριση προβληματικών πιστοδοτήσεων
[Αρχείο PDF: 142 k] 8 - 9 Δεκεμβρίου 2014
94.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 135 k] 4 Δεκεμβρίου 2014
95.
Αναδιάρθρωση, ρύθμιση και διαχείριση προβληματικών πιστοδοτήσεων
[Αρχείο PDF: 142 k] 27 - 28 Νοεμβρίου 2014
96.
Βασικές νομικές γνώσεις και θέματα για μη νομικούς
[Αρχείο PDF: 152 k] 25 - 27 Νοεμβρίου 2014
97.
Η επιταγή
[Αρχείο PDF: 147 k] 18 - 20 Νοεμβρίου 2014
98.
Εξωτερικό εμπόριο
[Αρχείο PDF: 212 k] 18 - 22 Νοεμβρίου 2014
99.
Εγγυητικές επιστολές εσωτερικού - εξωτερικού
[Αρχείο PDF: 140 k] 13 - 15 Νοεμβρίου 2014
100.
Χειρισμός του on-line συστήματος της Τειρεσίας
[Αρχείο PDF: 134 k] 11 Νοεμβρίου 2014
 
  << προηγούμενη
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
Επιστροφή
Σύμβολα