Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική


Οι εγκατεστημένες στη χώρα μας τράπεζες, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών τους, προσφέρουν σύγχρονες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής εξυπηρέτησης, μέσα απο διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας όπως ενδεικτικά και κατά περίπτωση, το διαδίκτυο (e-banking), το κινητό τηλέφωνο (m-banking), το τηλέφωνο (phone-banking), την αυτόματη ταμειολογιστική μηχανή (ΑΤΜ), ή αυτόματες μηχανές είσπραξης οφειλών.

  • Διενέργεια μελέτης για τη σκοπιμότητα δημιουργίας διατραπεζικής υποδομής δημόσιου κλειδιού (PKI)

    Η Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη τις επιχειρηματικές ανάγκες των τραπεζών και τη γενικότερη τάση που επικρατεί στα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφάσισε τη Διενέργεια μελέτης για τη σκοπιμότητα δημιουργίας διατραπεζικής υποδομής δημόσιου κλειδιού (PKI).

    Η  ανάδοχος εταιρεία ξεκίνησε την υλοποίηση του έργου το Δεκέμβριο του 2007.
    Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται έως το πρώτο εξάμηνο του 2008.

  • Συνεργασία των τραπεζών με τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών Internet <br>για τον περιορισμό της απάτης στο Διαδίκτυο.

    Τον Μάιο του 2006 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), κατόπιν αιτήματος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών (ΕΕΤ), συνάντηση εκπροσώπων των τραπεζών και των εταιρειών παροχής υπηρεσιών Internet, με αντικείμενο την πρόληψη και την καταστολή της ηλεκτρονικής απάτης μέσω του Internet, η οποία έχει ως θύματα πελάτες τραπεζών...